LIKOVNA SCENA

Likovno, poetski i filozofski

 

Galerija Narodnog univerziteta Vranje: Peđa Rakićević, „Slike“

Narodni univerzitet u Vranju u svojoj galeriji ne posustaje u izlagačkoj delatnosti, naprotiv. Ovoga puta, u toku je izložba Peđe Rakićevića, magistra slikarstva. Rakićevića u ovoj fazi stvaralaštva opčinjava priroda, te je ovaj njegov opus posvećen njoj.

- Stvaralačko iskustvo slikara Peđe Rakićevića – kaže likovni kritičar Sava Stepanov – veoma je bogato i plodotvorno. Još tokom ranih postakademijskih dana sredinom fatalnih devedesetih godina prošloga veka, Rakićević se primetno afirmisao na tadašnjoj jugoslovenskoj umetničkoj sceni. Izlagao je, na tada odista važnim izložbama, poput YU palete mladih u Vrbasu, Oktobarskog salona u Beogradu, i drugim. No, istorijske prilike u tadašnjoj zemlji obuhvaćenoj epohalnom krizom, uticale su na životni tok mladog slikara.

Tokom 1999. godine, Peđa Rakićević odlazi u SAD, a u San Francisku živi i stvara punih 12 godina. Važno je napomenuti da je dobitnik više nagrada za stvaralaštvo od kojih je, za slikara iz Srbije, posebno bila značajna Nagrada UNICEF-a za antiratnu tematiku. Iz San Franciska se 2011. godine vratio, i namah uključio u aktuelna likovna zbivanja.

Šta i kako danas, posle burne životne i umetničke avanture, slika Peđa Rakićević?

- U doba – nastavlja Sava Stepanov – dostignute stvaralačke zrelosti, ovaj slikar se odlučuje za – slikanje prirode. Obraćajući se prirodi on ne teži prepoznavanju i interpretiranju pejzažnih predela, nego nastoji da viđene prizore sveta pretvori u povod za svoju (i posmatračevu) kontemplaciju – likovnu, poetsku i filozofsku. Istovremeno, baveći se slikom prirode – Rakićević dopire do suštinske prirode slike.

Rakićević je vešt crtač i rasni kolorista; on oseća formu, punoću boje i diskreciju tona, a izaziva ga taktilnost materije koju ne upotrebljava kao sredstvo pojačane materijalizacije, nego kao autentičnu pikturalnu potvrdu vlastite likovne misli i osećajnosti.

Zbog svega toga, pred nama su slike koje uzbuđuju našu vlastitu emocionalnost, koje „dodiruju“ našu dušu, koje pokreću plemenite misli. U naslovima Rakićevićevih slika, ne bez razloga, postoje pojmovi: uzburkano, impulsivno, lepršavo, radost, eruptivno, misaono, komunikativno, metamorfozno... Očito, umetnik želi da prevaziđe pravolinijsku likovno-vizuelnu ugođajnost, te nas upućuje na senzibilno poetsko promišljanje o prirodi, o življenju, o dijalektičkom principu našeg postojanja.

Ostvarujući puni estetski smisao slike, umetnik nas svojim slikarstvom privodi serioznim filozofskim reminiscencijama o estetici slike, o umetničkoj reči, o moralnosti.

Prisećajući se filozofske napomene Edgara Morena: „Etika se nužno javlja kao moralna potreba“, trebalo bi da se u tom smislu shvate ovi likovno pročišćeni i senzibilni „apstraktni pejzaži“, i likovno-metaforičke poruke novih slika Peđe Rakićevića.

 

 

PROFIL

Peđa Rakićević (1972) diplomirao je 1995. godine na Akademiji umetnosti u Prištini, i na istom fakultetu 1998. godine magistrirao slikarstvo. Godine 2002. specijalizirao grafički dizajn na Foothil College, u Los Altosu u Kaliforniji i Digitalnu publikaciju 2003. godine na OICW, Menlo Park, Kalifornija, SAD. Od 1999. godine provodi dvanaest kreativnih godina živeći i slikajući u San Francisku, gde biva potvrđen od GATF/PIA (Graphic Arts Tecnical Foundation/Printing Industries of America). Dobitnik je mnogobrojnih nagrada za umetničko stvaralaštvo, uključujući UNICEF nagradu za anti-ratnu tematiku. Rakićevićeve slike nalaze se u mnogobrojnim privatnim, galerijskim i muzejskim postavkama, u Srbiji, Crnoj Gori, Americi, Rusiji, Švajcarskoj, Austriji, Britaniji, Norveškoj, Irskoj, Estoniji, Poljskoj, Japanu... Izlagao je na mnogobrojnim izložbama širom sveta.

ZutoCvece