JAVNE NABAVKE U VRANjSKOM ZDRAVSTVU

Čari prethodnog postupka

Polovinu tela pomalo čudnog naziva „Komisija za izradu tenderskih potreba za lekove i sanitetski materijal“ čine najviši rukovodioci Zdravstvenog centra, pa se opravdano postavlja pitanje: da li je cilj zaista ušteda i racionalizacija kako tvrdi menadžment ili možda nečija namera da se određenim, darežljivim ponuđačima otvori prostor da budu „najbolji“ u dolazećim tenderskim procedurama

 

Komisiju čine direktoriVladimir Stamenković, vršilac dužnosti generalnog direktora Zdravstvenog centra (ZC) Vranje smatra da su njegovi nabliži saradnici iz vrha menadžmenta ove ustanove najpozvaniji da u skladu sa Planom rada za 2015. godinu, finansijskim planom i opredeljenim sredstvima prema ugovoru sa RFZO „izdvoje lekove koje će nabaviti ZC Vranje“. Korišćenje termina „izdvoje“, upotrebljenog u rešenju o formiranju Komisije za izradu tenderskih potreba za lekove i sanitetski materijal (koje je početkom marta ove godine potpisao pomenuti Stamenković), problematično je i nejasno, pre svega za laike, ali i ljude iznutra koji budno prate svaki potez mudrog rukovodstva.

Stvar je od „opozicije“ menadžmenta u startu protumačena kao smeli sukob interesa jer, po Stamenkovićevoj želji, o tom „izdvajanju lekova“, ma šta to značilo, ne odlučuju ni klinički farmakolog svojim stručnim znanjem, ni pravnik koji bi brinuo da se ne povrede zakoni, podzakonski akti i interni propisi, ni neki nezavisni apolitični doktor ili načelnik odeljenja koje po prirodi posla „troši“ najviše lekova. Taj je posao kao ključnim ljudima u tom telu, barem po funkcijama, poveren upravniku Opšte bolnice Zvonimiru Djorđeviću, upravniku Doma zdravlja Nenadu Mladenoviću i pomoćniku direktora ZC Goranu Stankoviću. Uz njih su tu farmaceutkinja Marija Dejković, ekonomistkinja i načelnica finansijske službe (još jedan rukovodilac, dakle) Dragana Djorđević, te jedini čovek u ovom telu sa licencom za javne nabavke, diplomirani ekonomista Miroslav Djorđević.

Kompletan tekst možete pročitati pretplatom na elektronsko izdanje "Vranjskih" preko www.novinarnica.net

ZutoCvece