UČITELjSKI FAKULTET: ZAHTEVI ZA SMENU STOJANA CENIĆA

Biram sebe, i sina

Inače, dekan smatra da se protiv njegove ličnosti, profesionalnog kredibiliteta i ugleda vodi neosnovana hajka, jer „smeta nekim ljudima u gradu“

 

Ne vole me u Vranju: Stojan CenićSavet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost poziva Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Univerzitet u Nišu, kao i celokupnu Vladu, da hitno preduzmu mere radi sankcionisanja dekana Učiteljskog fakulteta u Vranju Stojana Cenića za koga je utvrđeno da je na fakultetu zaposlio svog sina Dragana Cenića na poslovima koordinatora muzičke prakse i potom saradnika za metodičku praksu, na neodređeno vreme, čime je prekršio odredbe Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije.

Takođe, utvrđeno je kako je dekan Cenić u trenutku dok je obavljao dužnost člana Saveta pomenutog fakulteta glasao za sebe samog kako bi bio imenovan na dužnost dekana Učiteljskog fakulteta u Vranju.     

Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost podseća da je nepotizam jedan od osnovnih generatora korupcije i zloupotreba i da kao takav mora naići na najoštriji odgovor države kako bi se omogućilo poštovanje zakona i očuvalo poverenje građana u državni aparat Republike Srbije.

POVEZANO LICE

Ovo je, posle više prijava iz Policijske Uprave Vranje, reagovanja iz kabineta predsednika Vlade i Generalnog sekretarijata predsednika Republike Srbije, nakon vanrednih inspekcijskih nadzora od Strane resornog ministarstva, podnete prekršajne prijave Prekršajnom sudu u Vranju protiv Učiteljskog fakulteta kao pravnog lica i njegovog dekana Stojana Cenića, i tri formirana predmeta u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju protiv Stojana Cenića za krivično delo zloupotreba službenog položaja, još jedan pokušaj da se nepotizmu i korupciji u ovoj visokoškolskoj ustanovi stane na put.

Na meti agencije: Učiteljski fakultet i Dragan CenićI pisani i elektronski mediji uredno su izveštavali o ovim događanjima na Učiteljskom fakultetu, ali to nije donelo neke opipljive rezultate. Posle više slučajeva na ivici javnog skanadala, nogu je, najzad, povukla Agencija za borbu protiv korupcije, koja je u svom rešenju od 15. decembra 2014. godine između ostalog navela:

- Utvrđuje se da je Stojan Cenić dekan i raniji član Saveta Učiteljskog fakulteta u Vranju postupio suprotno odredbama Zakona o Agenciji, zato što je 19. marta 2102. godine kao član Saveta tog fakulteta, glasao za donošenje odluke kojom je izabran za dekana i zato što je kao dekan fakulteta zaključio ugovor o radu sa svojim sinom Draganom Cenićem, koji u odnosu na njega ima svojstvo povezanog lica pa mu se izriče Mera javnog objavljivanja preporuke za razrešenje sa javne funkcije dekana Učiteljskog fakulteta u Vranju Univerziteta u Nišu.

Pod tačkom IV Rešenja, stoji da je Odluka Saveta fakulteta o izboru dekana od 19. marta 2102. godine ništava.

Sledi obrazloženje na pet gusto kucanih strana, u kome se između ostalog kaže:

- Imenovani je na taj način, kao član Saveta fakulteta, javni interes podredio privatnom i javnu funkciju iskoristio za sticanje koristi za sebe, a zatim kao dekan za sticanje koristi za povezano lice, sa kojim se našao u dvostrukom odnosu zavisnosti (jedan, u kojem se već nalazio i nije mogao da ga izbegne jer je to njegov sin, i drugi, u kojem se našao primajući to lice u radni odnos na fakultetu u kojem je dekan), čime je istovremeno ugrozio i poverenje građana u savesno i odgovorno vršenje javne funkcije.

- Imenovani je, kao funkcioner, pre svega, bio dužan da izbegne sukob interesa, a kada je već učestvovao u donošenju odluke o izboru sebe za dekana fakulteta i zaključio navedeni ugovor o radu sa svojim sinom, bio je dužan da o sukobu interesa koji je u konkretnim situacijama imao pismeno obavestiti Nastavno-naučno veće fakulteta, Savet fakulteta i Agenciju, što nije učinio.

KALIFI UMESTO KALIFA
Kao mogući naslednici Stojana Cenića na mestu dekana Učiteljskog fakulteta u Vranju, nezvanično se pominju prof. dr Sunčica Denić Mihailović, prodekan za naučno-istraživački rad i izdavačku delatnost, redovni profesori fakulteta prof. dr Javorka Marinković, prof. dr Srboljub Djorđević i, kao kuriozitet, prof. dr Mile Ilić, aktuelni predsednik Skupštine Grada Niša.

SMETA LjUDIMA

I, sada stiže citirana inicijativa Transparentnosti, za dekanovu smenu.

Stojan Cenić nije želeo da komentariše ovaj potez Transparentnosti, jer, kako kaže, to je tek preporuka, a ne odluka. Uputio nas je na saopštenje koje povodom toga izdao, a u kome se, između ostalog, kaže:

- Na prvostepeno rešenje Agencije mi smo uputili žalbu Odboru za borbu protiv korupcije i dali jaku argumentaciju koja pobija prvostepeno rešenje. U tom smislu smatramo da nije primereno i sa pravnog i sa moralnog stanovišta da tumačim rešenja koja su još uvek u proceduri i nisu konačna. – To – nastavlja se u Cenićevom saopštenju – što Agencija ne poštuje Zakon i pre okončanja postupka proglašava ljude krivim, govori o bahatosti i „kredibilitetu“ Agencije. Kada bude rešenje konačno i pravosnažno, sa zadovoljstvom ću dati svoj komentar i izjavu.

Inače, Cenić smatra da se protiv njegove ličnosti, profesionalnog kredibiliteta i ugleda vodi neosnovana hajka, jer „smeta nekim ljudima u gradu“.

Oponenti, pak Cenićevi, koji još uvek žele da ostanu anonimni, smatraju drugačije; inicijativa Transparentnosti ih je obradovala, ali, kažu, nije dovoljna:

- On se tu tereti samo za nepotizam, ali postoji još čitav niz njegovih nedela, kao i njegove ekipe. Najpre, Cenić je sam sproveo svoj izbor za dekana ne kao član Saveta, već kao njegov predsednik. I to je bio munjevit izbor, za samo nekoliko sati i to sedam meseci pre stupanja na funkciju, u svom četvrtom mandatu, što je suprotno zakonu!

- Sa izborom novog-starog dekana, učvršćena je dotadašnja politika na fakultetu, između ostalog i izborom istih saradnika-prodekana: Stana Smiljković, Sunčica Denić Mihailović, Zoran Momčilović, Blagica Zlatković, i četiri zamenika prodekana. Ovakva politika nalazi uporište u Savetu fakulteta.

Naši sagovornici smatraju da „neko moćan, iz sveta politike, stoji iza Stojana Cenića“.

- Simtomatično je – kažu – da do sada, po protoku gotovo dve godine, nije, po podnetom Izveštaju inspekcije, Ministarstvo finansija – Sektor za budžetsku inspekciju i reviziju, izvršio traženi nadzor niti je isti planirao u 2015. godini. Pitamo se do kada će se ova kontrola odlagati, da li do onda kada će zastareti eventualne zloupotrebe u vezi nezakonitog trošenja budžetskih sredstava.

- U Izveštaju prosvetne inspekcije, pored ostalog je naloženo dekanu da u roku od tri dana poništi upis u prvu godinu doktorskih studija svoga sina Dragana Cenića, jer je upis nezakonito izvršen. Zbog toga je, po našem saznanju, podneta nova prekršajna prijava protiv fakulteta i Cenića, a ne znamo šta je bilo ni sa onom prvom.

- Izveštaj inspektora sadrži i druge nezakonite radnje zbog kojih mogu biti, naknadno, podnete nove krivične, ali i ostale prijave o kojima, ovom prilikom ne bismo komentarisali. Zbog ovakve naše borbe za poštovanje zakonitosti počeli smo da trpimo i svojevrstan mobing na fakultetu. Znamo mi da je Al Kapone, posle svih nepočinstava, pao na porezu; pa krajnje je vreme da i ovaj naš padne, makar zbog nepotizma.

Kao da je to malo.

Komentari

Sve je to lepo, ali trebali biste i studente da pitate šta misle o dekanu. Kakav je takav je, ali on i njegovi saradnici (Stana,Blagica,Sunčica) uvek pomažu studentima, odobravaju im svašta ako imaju neke probleme, uvek su na njihovoj strani.
A to da je dekan zaposlio sina, pa ko danas u ovoj državi nije ili nije planirao da zaposli svoje dete? Svako gleda da umuva svog sina/ćerku, i sad Cenić ispada kao nešto specijalno.

ZutoCvece