KO ŠTITI STOJANA CENIĆA

Nečastivi na Učiteljskom

Posle više obraćanja nadležnim organima, medijima i široj javnosti, izgleda da se ipak maklo dalje od početka. Međutim, nezadovoljni profesori smatraju da je postupak protiv dekana i ostalih „opstruisan“, te da ga „neko“ štiti. U toku je paljba iz teške artiljerije

 

Saopštenje tužilaštvaGrupa nezadovoljnih profesora sa Učiteljskog fakulteta u Vranju uporna je u svojim nastojanjima da se stvari u ovoj visokoj prosvetnoj ustanovi izvedu na čistac; tu se pre svega misli na dekana Fakulteta, prof. dr Stojana Cenića, deo profesora koji su, navodno, u njegovoj milosti, kao i deo vannastavnog osoblja. Posle više obraćanja nadležnim organima, medijima i široj javnosti, izgleda da se ipak maklo dalje od početka. Međutim, nezadovoljni profesori smatraju da je postupak protiv Cenića i ostalih „opstruisan“, te da ga „neko“ štiti. U toku je paljba iz teške artiljerije.

PRSTI U TEGLI

Naime, profesori su podneli krivične prijave PU u Vranju, Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju i Republičkom tužilaštvu protiv NN lica Ministarstva prosvete i tehnološkog razvoja Srbije, te NN lica Prekršajnog suda Vranje, te se pritužbama na rad dekana i još nekih profesora obratili i predsedniku Republike, premijeru, ministrima unutrašnjih poslova i pravde, Visokom savetu sudstva i Agenciji za borbu protiv korupcije.

PISMO VUČIĆU
Sve se sažima u zaključku nezadovoljnih profesora u Otvorenom pismu predsedniku Tomislavu Nikoliću i premijeru Aleksandru Vučiću: „Ne prihvatajući nezakonito poslovođenje Fakultetom, nepotizam, korupciju, negativnu selekciju u kolektivu, odlučili smo se da, kao članovi SNS opredeljeni za borbu protiv kriminala i korupcije, uputimo ovo Otvoreno pismo Vama da, u skladu sa svojim nadležnostima, preduzmete sve zakonske mere za zaustavljanje agonije koja predugo traje na Učiteljskom fakultetu u Vranju. Istovremeno upućujemo inicijativu da se upute predstavnici Osnivača u Savet Učiteljskog fakulteta uz čiju pomoć bi, najpre, bio razrešen dekan Fakulteta prof. dr Stojan Cenić. Zatim, da budu stvoreni uslovi da se dekanima prof. dr Stani Smiljković i prof. dr Stojanu Ceniću, kao i njihovim najbližim saradnicima objektivno i efikasno sudi za sve zloupotrebe koje su godinama sprovodili na ovoj kadrovskoj školi koja se, odavno, u Južnoj Srbiji kvalifikuje kao 'porodični fakultet' a u široj javnosti je prepoznaju kao 'sektu'.“

Podsećanja radi, ova bitka na Učiteljskom fakultetu traje negde od 2000. godine, kada je grupa profesora počela da optužuje dekana Cenića za nepoštovanje zakona, zloupotrebu službenog položaja, sukob interesa, negativnu selekciju kadrova, korupciju, nepotizam, nenamensku potrošnju, proglašavanje službenom tajnom svih informacija važnih za poslovanje fakulteta i druga, pred zakonom prilično ozbiljna dela.

- Međutim – kaže jedan od profesora (za sada su hteli da u medijima ostanu anonimni, mada su svi dopisi potpisani njihovim imenima i prezimenima, kažu, do rezultata inspekcijskog nadzora od strane Republičke prosvetne inspekcije, kada će otvoreno izaći u javnost) – međutim, sve to ide sporo i neblagovremeno, i pored čvrstih dokaza kojima raspolažemo. To nas navodi na zaključak da određene pravosudne i prosvetne institucije ili visoke  ličnosti u njima stoje iza Stojana Cenića i njegove grupe. Neko ga štiti, ali ko? Zbog toga smo podneli krivične prijave protiv NN lica iz resornog ministarstva i Prekršajnog suda u Vranju.

- Činjenice – nastavlja ovaj profesor – upućuju na to da neki od državnih organa ili pojedinih moćnika zaustavlja zakonito postupanje. Da li je to, u ovom slučaju, možda dr Zoran Kostić, pomoćnik ministra prosvete koji je, začudo, preskočio sve fakultete od Beograda do Niša i odlučio da doktorira na Učiteljskom fakultetu u Vranju 21. septembra 2012. godine.

No, zašto Prekršajni sud u Vranju? Priča počinje od inspekcijskog nadzora nad radom Učiteljskog fakulteta u Vranju, izvršenog 29. i 30. maja 2013. godine od strane inspekcije Ministarstva prosvete, koja je u svom izveštaju zaključila da u ovoj ustanovi postoje brojni propusti i radnje suprotne zakonu, te navela da će podneti prekršajni zahtev protiv Učiteljskog fakulteta, kao pravnog, i njegovog dekana prof. dr Stojana Cenića kao odgovornog fizičkog lica. I, šta se dešava?

Na ranije pitanje Vranjskih da li ovakva prijava postoji, i da li se po njoj postupa, iz Prekršajnog suda u Vranju dobili smo odgovor: „Proverom kroz Upisnik Prekršajnog suda u Vranju nije podneta prekršajna prijava u periodu maj 2013-jun 2014. godina protiva dekana Učiteljskog fakulteta u Vranju prof. dr Stojana Cenića i drugog lica na Učiteljskom fakultetu u Vranju od strane državnih organa kao ovlašćenih podnosilaca zahteva za pokretanje postupka“.

Dekan i njegova zadužbinaAli, ne lezi vraže; nakon intervencije iz Ministarstva pravde, a po pritužbi profesora, 3. novembra 2014. stiže sledeći odgovor: „U vezi sa pritužbom koju ste podneli Ministarstvu pravde na rad Prekršajnog suda u Vranju u predmetu 1 PR.br. 5727/13, obaveštavamo Vas da je na osnovu uvida u Upisnik ovoga suda utvrđeno da je Ministarstvo prosvete, nauke, i tehnološkog razvoja podnelo zahtev za pokretanje prekršajnog postupka broj 614-02-00738/213-12 od 30.09.2013. godine protiv Univerziteta u Nišu – Učiteljskog fakulteta u Vranju, kao pravnog lica i prof. dr Stojana Cenića, kao odgovornog lica u pravnom licu, zbog prekršaja iz člana 83. Zakona o visokom obrazovanju i da je postupak u toku. Neposredan uvid u predmet nije moguće izvršiti niti dobiti izjavu postupajućeg sudije Slađane Stanković jer se ista nalazi na bolovanju. Na osnovu napred navedenog nije moguće odlučiti o osnovanosti Vaše pritužbe“.

SMIŠLjENO ODUGOVLAČENjE

- Pa, o tome vam i govorimo – kaže profesor – zahtev je, dakle, upućen, pa je, po našim saznanjima, sud zatražio dopunu, koja je dostavljena u novembru 2013. Nakon toga nikakva dopuna nije tražena, niti je ministarstvo obavešteno o toku postupka. Zbog toga se može zaključiti da je sav potreban dokazni materijal za predmet pribavljen i da su time stvoreni uslovi da se u zakonskom roku donese meritorna presuda.

- Međutim, pri protoku zakonskog i svakog razumnog roka, od čitavih 12 meseci, nije doneta odgovarajuća presuda, već predmet nezakonito stoji, odnosno ništa se ne radi po njemu. Zbog toga smatramo da se na ovaj način postupak smišljeno odugovlači, da je nepravilan i da postoji osnovana sumnja o postojanju nedozvoljenog uticaja na tok i ishod.

Postupajući sudija je na bolovanju– nastavlja profesor – u opravdanost bolovanja ne sumnjamno, ali, da li je odnela i predmet sa sobom? A da je promenila radno mesto, ili da se, recimo, preselila u drugu sredinu, da li bi i tamo nosila predmet sa sobom?

E pa, sve ovo ne može a da ne asocira na pozorišni komad Iva Brešana „Nečastivi na Filozofskom fakultetu“; samo što je ovde u pitanju drugi fakultet.

ZutoCvece