FENOMENI: VRANjSKI ADVOKATI U POLITICI

Korist nikakva, šteta minimalna

Kako beše ona stara vranjska – „kume, molim te ne brani me više“; ko bi to, u ovoj situaciji, kome trebalo da kaže – klijenti advokatima, ili advokati resornom ministru?

 

Genetski kod: NikolićČinjenica je da je advokatura jedno od najunosnijih, najprofitabilnijih zanimanja, pa ipak, jedan deo vranjskih advokata od njih 76 odlučio se i za aktivan politički angažman; kao svojevrsnu dopunu profesiji, ili iz nekih lukrativnih razloga, pitanje je.

Podsećanja radi, upravo su advokati bili pokretači burnog višestranačja koje je nastupilo posle 1990. godine. Tada je advokat, pokojni Miomir Mita Tošić  u Vranju osnovao prvi opštinski odbor jedne opozicione stranke, tadašnje Narodne radikalne stranke Veljka Guberine, takođe advokata iz Beograda; osim toga, bio je i jedan od kandidata za predsednika Srbije na prvim višestranačkim izborima. Ne za dugo, u političku priču se uključio i sadašnji doajen vranjske advokature, Sreten Nešić, osnivajući vranjski SPO, koji je dogurao do funkcije narodnog poslanika u Skupštini tadašnje SRJ. Prve korake u politici tada su načinili i advokati Slobodan Nešić (uskoro mu se pridružio i brat Miroslav), kao i Dragan Nikolić Nika, koji je u današnjoj konstelaciji advokata u politici najdalje dogurao – trenutno je narodni poslanik SNS i član Skupštinskog odbora za pravosuđe. Bilo je pokušaja, delimično uspelih, da pojedini vranjski advokati budu „sive eminencije“ u Razlaz: Stefanović i Nešićlokalnom političkom miljeu, bez prevelikog eksponiranja u javnosti, ali to jednostavno bez institucije kao što je politička stranka koja stoji iza tebe, nije dalo očekivane rezultate.

PREDNOST „APOLITIČNIH“ ADVOKATA

- Advokat sam od 1989. godine, a u politiku sam ušao 1990, sa samim početkom višestranačja u Srbiji - kaže Dragan Nikolić - praktično, paralelno traje moja poltička i advokatska karijera, i stalno je išla uzlaznom putanjom. Kako sam sazrevao kao čovek, tako sam bolje obavljao svoju advokatsku profesiju, kao i politički angažman.

Sada  je Nikolić u trećem poslaničkom mandatu (doduše, ne u istoj stranci).

- I advokatura i politika – kaže Nikolić - pogotovo funkcija narodnog poslanika, traže celog čoveka; međutim, ja uspevam da odgovorim obavezama i profesije i političke funkcije. Na žalost, to je na uštrb mog privatnog života, i najviše trpi moja porodica. Opet, na sreću, imam podršku porodice, naročito moje supruge, ali i sinova.

Izraz nezavisnosti: ZlatkovićEU kao ambicija: Stojanov- Što se tiče motiva za politički angažman - nastavlja Nikolić - rekao bih da je kod mene genetski kod bio odlučujući, ako se ima u vidu da se čitava porodična grana sa majčine strane bavila politikom – od čukundede, pa nadalje. Takođe, kada sam počeo da bavim politikom, veliki motiv mi je bila želja da se odavde protera komunizam, da se Srbija upristoji i bude deo porodice evropskih naroda, uz poštovanje tradicionalnih vrednosti  i povratak pod okrilje EU, gde pripadamo i geografski, i istorijski, i kulturno.

Koliko su, pak, politički angažman i profesija bili u koliziji, pitanje je.

- Na početku moje političke karijere – seća se Nikolić - bilo je slučajeva da su ostrašćeni pripadnici drugih stranaka izbegavali da me angažuju, dotle su išle političke tenzije; ali na sreću, to već dugo nije slučaj, i ja sam advokat mnogima koji jesu u strankama, kao i onima koji nisu; tako da sam uspeo da advokat Dragan Nikolić pobedi političara Dragana Nikolića, i bude potpuno jednak prema svima, bez obzira u kojoj su političkoj stranci.

SLOBODAN NEŠIĆ
ŠTA TO BI?
- Politika me ne interesuje – rezolutno kaže Slobodan Nešić, jedan od vranjskih advokata koji se među prvima angažovao u politici, doskorašnji lider Nove Srbije u Vranju.
Kako to, kad je više od dve decenije politički angažovan?
- To je nekad bilo – sa nekim primetnim ogorčenjem  u tonu kaže Slobodan Nešić - sada toga više nema. Interesuje me samo profesija.
Ali, makar generalno – advokati u politici?
Govorim u svoje ime i ponavljam – politika me ne interesuje!

S druge strane, tu je i advokat Goran Stefanović, čelnik vranjskih demokrata, takođe narodni poslanik u dva mandata.

- Generalno, advokati mogu da daju značajan doprinos u politici i, što se mene tiče, trebalo bi da uzmu i više učešća - kaže Stefanović – jer se radi  o visokoškolovanim ljudima, intelektualcima, koji su u svakodnevnom i neposrednom kontaktu sa građanima, znaju njihove probleme, a ujedno se trude da im pomognu da ostvare svoja zakonom zagarantovana prava.

To međutim nije, uže gledano, smatra Stefanović, uvek zahvalno za profesiju i zbog toga se manji broj advokata odlučuje da aktivno učestvuje u politici, jer šteta može da bude veća nego korist.

- Građanstvo je –kaže Stefanović - politički podeljeno, tako da može advokatu da se desi da se i klijentela shodno tome deli na pola. Tu je prednost „apolitičnih“ advokata. Ja sam imao veću odgovornost, bio sam udaljen od posla, i iz grada, kao narodni poslanik DS u dva maha, od 2007. do 2008, pa posle do 2012. godine.

- Jedna stvar je vrlo bitna – naglašava Stefanović - advokati su profesionalno ostvareni ljudi, samostalni, autonomno donose odluke bez opasnosti od ucene za radno mesto, što je vrlo čest slučaj u nekim drugim profesijama.

Ivica Kostić, predsednik Advokatske zajednice Vranje
PROFESIJA IZNAD POLITIKE
- Precizno, ovo nije štrajk – kaže Ivica Kostić, predsednik Advokatske zajednice Vranje – već protest advokata sa obustavom rada. U optužbama da iza toga stoji nekakva politika, apsolutno nema nikakve istine! Ja to znam, jer redovno odlazim na sastanke Upravnog odbora Advokatske komore u Nišu. Pažljivo pratim sadržinu i tok sednica, i tvrdim da de je od samog početka protesta advokata, cilj zaštita ustavnosti i zakonitosti, zaštita građana Srbije, a pre svega zaštita advokature kao esnafa koji funkcioniše po slovu Ustava, kao nezavisne, samostalne i samoregulirajuće delatnosti.
- To bih ilustrovao činjenicom – nastavlja Kostić – da je u Advokatskoj zajednici Vranje više od 90 posto članova koji su pripadnici nekih političkih stranaka, velikom većinom SNS. To znači da oni kao takvi poštuju odluku Advokatske komore Srbije, podržavaju protest, iako je ministar pravde iz njihove političke opcije. To je najbolji pokazatelj da političkog uticaja u protestu advokata uopšte nema. Jer da ga ima, oni bi bili prvi koji bi išli na suđenja. Profesija je, dakle, stavljena iznad politike.

AVANTURA U POLITICI

- Mi advokati - kaže Igor Zlatković, odbornik u Skupštini Grada  i predsednik GO LDP - još tokom studija prava susrećemo se sa političkim sistemom, kao predmetom, tako da je to inicijalno interesovanje i poznavanje materije usko povezano sa našom profesionalnom delatnošću.

Zlatković ne smatra da je bavljenje politikom bilo kog vranjskog advokata vezano za materijalnu egzistenciju.

- Smatram da je to više iskazivanje svog nezavisnog, slobodnog mišljenja, jer je advokatura i inače nezavisna profesija, te otuda i advokati nemaju neku „kočnicu“ u izražavanju i iznošenju svojih političkih stavova, jer to ne zavisi od bavljenja advokaturom, za razliku od nekih drugih profesija koje su vezane za isplatu iz budžeta, pa otuda i strah kod tih ljudi prema slobodnom iznošenju sopstvenih političkih stavova.

- Politika i advokatura... – u nedoumici je Zlatković – pa, ima advokata koji su bili u politici, pa su se njihove stranke ili ugasile ili su marginalizovane, i to je bila jedna, rekao bih, avantura u političkom angažmanu advokata. Neki od njih i dalje istrajavaju u tome, a neki su se potpuno posvetili profesiji.

- Ne bih – zaključuje Zlatković - politički angažman vezivao striktno za advokate, tu su očigledno neki drugi motivi u pitanju – vidim da je to jedan opšti trend, nevezan za bilo koju profesionalnu delatnost; ono što je Niče definisao kao „volja za moć“.

Advokat Miroslav Nešić, koji je nedavno sa visokog mesta u vranjskom DS prešao u SNS gde je, kako kaže „običan član“ smatra da je advokatima upravo i mesto u politici, jer su dobri poznavaoci pravnog sistema, pa i njegovih nedostataka, i mogu biti od koristi u smislu poboljšanja funkcionisanja države i društva.

- Inače – kaže Miroslav Nešić - potpuno pogrešno se smatra da ljudi koji su se ostvarili u svojoj struci i egzistencija im ne zavisi od politike, ne bi trebalo da se njome bave. Upravo suprotno – dobri stručnjaci u svojoj oblasti su i najpozvaniji da svojim delovanjem u politici poboljšaju život građana.

- Zbog takvog postupanja – kaže Nešić - politiku smo prepustili potpunim amaterima, koji ne mogu da organizuju državu i društvo na pravi način, jer nisu sposobni za to. U svim razvijenim zemljama, najbolji stručnjaci su odbornici, poslanici, ministri, što se i te kako vidi u napretku tih zajednica i država.

Zoran Antić, gradonačelnik Vranja
KLASNA BORBA
- Imamo mi (SPS) advokate u našem članstvu, ali oni nisu na čelnim funkcijama u političkoj nomenklaturi. Čak ni u razvijenim zemljama u svetu nemate advokate koji su na istaknutim funkcijama u partijama levice. Oni su većinom u desničarskim partijama, ili u građanskom centru.
- Budući – nastavlja Antić – da je SPS partija levice, tu se kao primarno postavlja klasno pitanje. Zbog toga u Vranju ima advokata socijalista, ali ih nema na istaknutim funkcijama.

Javnost neretko optužuje advokate da „nemaju sitku na pare“, te da im bavljenje politikom služi samo da bi se što više ofajdili.

- Obaveza je svih nas koji se bavimo politikom – opovrgava to mišljenje Nešić - da ne mislimo isključivo o svojoj zaradi i svom poslu, već da bar neki mali deo radnog vremena posvetimo rešavanju problema zajednice u kojoj živimo. Jer ako to ne radimo mi, ljudi ostvareni u svom poslu, ko će?

Još jedan novopečeni član SNS iz redova vranjskih advokata, Dragan Stojanov Dale (pre toga SPO i DSS), seća se početaka svog političkog angažmana.

- U vreme kada sam počinjao da se bavim politikom, davne 1990. godine, jedini i isključivi motiv je bila borba protiv Slobodana Miloševića i njegovog režima. Nadam se da će se javnost prisetiti da smo tada svi bili u SPO. Kasnije, moje angažovanje je bilo usmereno na poboljšanje opštih političkih i ekonomskih uslova za sve građane, uključujući i mene.

- Sada sam u SNS, sa ambicijom da uđemo u EU. Inače, od politike nisam imao nikakvu ni ličnu ni profesionalnu korist, a šteta je bila minimalna.

Kako beše ona stara vranjska – „kume, molim te ne brani me više“; ko bi to, u ovoj situaciji, kome trebalo da kaže – klijenti advokatima, ili advokati resornom ministru?

ZutoCvece