ŽIVETI ZAJEDNO: KULTURA I MEDIJI

Širom otvorena vrata

Ono što je bitno, to je da nas država razume, i da uloži više i finanasijskih sredstava ali i političke volje, da sa ovim našim poslom, bolje reći misijom suživota tri etnosa, nastavimo što bolje

 

Nije važan jezik: Dom kulture Vuk KaradžićBujanovac je grad koji se može pohvaliti bogatom kulturnom tradicijom. Centar zabave i afirmacije kulturnih dešavanja je Dom kulture “Vuk Karadžić”. Putnici koji putuju za Makedoniju, Grčku i zemlje Bliskog istoka imaju mnogo razloga da se zaustave u bujanovačkom kraju, gde će ih dočekati vredni i gostoprimljivi ljudi sa tradicionalnom trpezom i zdravstveno ispravnom hranom. Ovde se gost dočekuje širom otvorenih vrata i toplog srca.

Tako piše na zvaničnom sajtu Opštine Bujanovac, ali to je zvanična prezentacija, i kao takva se može shvatiti donekle uslovno. Pa ipak, kao što joj misija nalaže, kultura treba da spaja, a ne razdvaja. Arsim Aslani, direktor Javne ustanove Dom kulture “Vuk Karadzić” u Bujanovcu, ima i te kako argumenata za ovu tvrdnju.

KOLO I JEHONA

- Kada se govori o gradu tradicije, kulture, pre svega – kaže Aslani - misli se na raznolikost folklora i nošnji koji su deo kulturnih manifestacija koje se ovde tradicionalno neguju. Dom kulture godišnje organizuje četiri tradicionalne aktivnosti:  Svetosavska nedelja kada se prostorije Doma kulture iznajmljuju društvu “Zapisi” koje organizuje kulturno-umetnički program; Izložba učenika obdaništa, osnovnih i srednjih škola posvećena oslikavanju vaskršnjih jaja; Kulturno leto se tradicionalno održava u julu mesecu, kada se organizuju tri koncerta narodne muzike na srpskom, albanskom i romskom jeziku, potom tri koncerta zabavne muzike na srpskom, albanskom i romskom jeziku, dve predstave, jedna na srpskom i jedna na albanskom jeziku, dečija priredba iz svih obdaništa. Sva događanja se održavaju na platou Doma kulture; i najzad, Dan Doma kulture “Vuk Karadžić” u novembru koji je posvećen rođenju Vuka Karadžića, kada organizacija “Vredne ruke” i Dom kulture sakupljaju ručne radove i rukotvorine sa teritorije opštine Bujanovac i organizuju koncerte na srpskom i albanskom jeziku.

To je ono što je predviđeno programom Doma kulture, i što se redovno ostvaruje, ali je ova javna ustanova tokom prethodne godine bila još produktivnija. Naime, u Domu kulture u Bujanovcu od prošlog septembra do danas, održan je veliki broj manifestacija, prevashodno kulturne provenijencije, ali i društvene – okrugli stolovi, promocije, prezentacije.

U sredini, ne svojom zaslugom opterećenoj međuetničkim tenzijama, kao što je Bujanovac, kulturni život i te kako funkcioniše, pre svega u Domu kulture. E sada, dom kulture se zove “Vuk Karadžić”, na adresi Karađorđev trg, što bi moglo da implicira na dominaciju srpskog etničkog korpusa u Bujanovcu, koji je, pak, u manjini. No, to ne mora da znači famoznu “branu albanskom separatizmu na jugu Srbije”, sintagmu koja je toliko zloupotrebljavana od svakovrsnih vlasti i lokalnih vlastodržaca, da od toga civilizovanom čoveku već pripada muka. Svi bujanovački Srbi na vlasti (bilo koje političke opcije, to više nije važno ni u Beogradu, a kamoli u Bujanovcu) pokušavaju da od države isisaju što više novca na taj način, a kako se to završava, videli smo u “Insajderovoj” “Patriotskoj pljački”.

RTV Spektri, najuticajniji albanski medijiAli, to su “patriote” i pljačke, a suživot je nešto drugo. A on počinje od kulture. Tako je bujanovački Dom kulture pravi rasadnik međuetničnosti, multikulturalnosti i kulture shvaćene u najširem smislu reči.

- U našoj ustanovi – kaže Aslani – deluje pet kulturno-umetničkih društava, srpska – “Soko” i “Kolo”, albanska – “Glas doline” i “Jehona”, kao i romsko KUD “Zulfićar Bajramović”. Sve manifestacije su, dakle, multietničke.

ODVIKAVANjE OD ZABLUDA

A u protekloj godini, bilo je i te kako kulturnih manifestacija: 15 pozorišnih predstava, od kojih pet profesionalnih pozorišta; od toga, dečijih predstava je bilo osam, od toga pet profesionalnih pozorišta, što je veoma bitno, da bi se deca, koja treba da decenijama žive zajedno, i stvaraju jedan ambijent pune međuetničke i multikulturalne sinergije u Bujanovcu, počela polako da odvikavaju od zabluda starijih generacija; književnih večeri bilo je osam, što albanskih, što srpskih stvaralaca, kao i osam likovnih izložbi. Ostalih manifestacija bilo je čak 73 – koncerti kulturno-umetničkih društava, mađioničarske i cirkuske predstave, izbor za mis, igre bez granica, svečane akademije, maskenbali, priredbe dečijih vrtića i osnovnih i srednjih škola, humanitarni koncerti.

- I to nije sve – nastavlja Aslani – imali smo manifestaciju “Bujanovačko kulturno leto” u trajanju od 15 dana, “Vredne ruke” četiri dana, “Uskršnje jaje” dva dana, kao I filmski festival dokumentarnih I igranih filmova, koji je trajao pet dana. Pored svih ovih nabrojanih manifestacija, kulturni život Bujanovca bi bio još bogatiji, i još više bi kultura doprinela međuetničkom suživotu, kada bismo imali više novčanih sredstava kojima bismo finansirali programe i projekte koje već imamo spremne, samo da se realizuju.

Što se pak medijske scene u Bujanovcu tiče, deluju dve televizije, jedna radio-stanica, i nekoliko internet portala. Najveća po broju zaposlenih je RT Bujanovac, koja ima programe na albanskom, srpskom i romskom jeziku, a koja bi do sredine sledeće godine trebalo da bude privatizovana po novom zakonu o medijima. Televizija “Spektri” vlasnika Komapanije “Elhan komerc”, koja važi za najuticajniji medij u regionu na albanskom jeziku, prošle godine proslavila je desetogodišnjicu postojanja.

Dvadesetogodišnjicu rada uskoro očekuje i radio “Ema”, koji program emituje na srpskom jeziku. No, svi čelnici bujanovačkih medija, bili oni na srpskom, albanskom ili romskom jeziku, slažu se u jednom – nije važan jezik, ovde svi govore i albanski i srpski i romski, važno je da se ljudski razumemo. Ono što je bitno, to je da nas država razume, i da uloži više i finanasijskih sredstava ali i političke volje, da sa ovim našim poslom, bolje reći misijom suživota tri etnosa, nastavimo što bolje.

ZutoCvece