ZAŠTO BUJANOVAC OD MINISTARSTVA POLjOPRIVREDE NIJE DOBIO 250 STEONIH JUNICA

I krave deo izborne kampanje

Akteri ove priče su Ministarstvo za poljoprivredu, Koordinaciono telo, lokalna samouprava, Služba za privredu i lokani ekonomski razvoj i neke političke stranke. Krivac je negde u ovom lancu

PROMOCIJA MEDjUETNIČKOG DIJALOGA NA JUGU SRBIJE (12)

- Odbija se zahtev za korišćenje podsticajnih sredstava za razvoj stočarstva koji je podnela opština Bujanovac za nabavku 250 grla kvalitetnih priplodnih junica.

Tako je, u samo jednoj rečenici formulisano rešenje koje je potpisao Dušan Petrović, ministar poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede. U obrazloženju, pak, stoji da je rešenje konačno u upravnom postupku i da se protiv njega može, u roku od 30 dana od prijema, tužbom pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom.

U Bujanovac je stiglo 5. decembra, a od tada, u „maloj varoši“  traju pričice, nagadjanja, klevete i optužbe…šta se i kako dogodilo. Kompletna priču tako dobro je politički skockana, a na paketu nedostaje samo etiketa predstojećih izbora. Šta god da je, stočari opštine Bujanovac, i Srbi i Albanci, zatim Veterinarska stanica i cela lokalna samouprava, pretrpeli su ogromnu štetu.

ŠTA KAŽU BROJKE

U startu svi su uskraćeni za 55 miliona dinara, odnosno 550.000 evra. Jer, svaka od tih steonih junica simentalske rase, vredi po 220.000 dinara, odnosno 2.200 evra. Miodrag Milković, direktor Veterinarske stanice u Bujanovcu kaže da to nije sve i da, iza ovog podatka, sledi čitav lanac šteta. On kaže da tome, na svaku junicu treba dodati 5.000 litara mleka i tele u prvoj godini, pa 7.000 litara mleka u drugoj i sledećim godinama, pa podsticajna sredstva od 25.000 dinara godišnje za svaku prvotelku, pa ogromnu štetu u reproduktivnom lancu za svaku godinu i svako grlo.

- Za tri godine od ovih 250 visokokvalitetnih priplodnih grla, odnosno „umatičenih grla sa pedigreom“, u opštini bi bilo 500 grla, u sledećoj godini novih 250 i tako dalje, čime bi se u značajnoj meri promenio rasni sastav stoke. To bi bio osnovni kapital ovoga posla. Na žalost sve to nećemo imati. To su prave razmere štete, - kaže Milković.

Akteri ove priče su Ministarstvo za poljoprivredu, Koordinaciono telo, lokalna samouprava, Služba za privredu i lokani ekonomski razvoj i neke političke stranke. Krivac je negde u ovom lancu.

No, vratimo se na početak priče. Na predlog Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, Vlada Srbije u julu ove godine donela je Uredbu o korišćenju podsticajnih sredstava za razvoj stočarstva u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave. Uredba je objavljena u Službenom glasniku 29. jula, a lokalnim samoupravama je ostavljeno da konkurišu do 15. avgusta.

Uredbom je precizirano da se podsticajna sredstva koriste za nadoknadu troškova nabavke kvalitetnih priplodnih junica, kojima se želi povećati stočni fond i unaprediti rasni sastav stoke u Srbiji. Za sprovođenje Uredbe Ministarstvo je obezbedilo podsticajna sredstva u iznosu od 80, a lokalne samouprave 20 odsto potrebnih sredstava. Za opštine i gradove koji pripadaju područjima sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi (ima ih 46, a među njima je i Bujanovac) Ministarstvo je usmerilo dve trećine svog budžeta.

- Bez obzira što su godišnji odmori bili u punom jeku i što je opština time bila prepolovljena, uspeli smo da konkurišemo u zakonskom roku i da na adresu Ministarstva poljoprivrede pošaljemo kompletnu dokumentaciju, - kaže Aca Antić, načelnik Odeljenja za privredu i lokalni ekonomski razvoj.

On objašnjava da je na adresu opštine, 12. septembra stigao privremen negativan odgovor, a razlozi odbijanja zahteva bili su čisto formalne prirode. Od lokalne zajednice je traženo da objasni: kako će se izvršiti podela krava; ko će i kako obezbediti zdravstvenu zaštitu grla i da li je načelnik Odeljenja za privredu i lokalni ekonomski razvoj lice koje je ovlašćeno u ime opštine da potpiše zahtev.

SRPSKA POSLA I PREDIZBORNE RADNjE

- Odgovor smo poslali dva dana kasnije. Objasnili smo sve do detalja na najtransparentniji mogući način. Kazali smo da će podelu obaviti stručnjaci iz opštinske službe i Veterinarske stanice, koja će, na osnovu ugovora, preuzeti brigu o zdravstvenom stanju grla i objasnili da je načelnik potpisao zahtev, jer je predsednik opštine u to vreme bio na odmoru - precizno objašnjava Antić.

VETERINARSKA STANICA JE PROBLEM
- Problem je u Bujanovcu. Veliki deo posla oko tih junica pao bi na Veterinarsku stanicu. Tih 250 krava samo bi još više učvrstile poslovne bilanse Veterinarske stanice. Na drugoj strani, sve stanice u Srbiji su privatizovane osim bujanovačke. Medjutim, 70 odsto njih ne radi, a Veterinarska stanica u Bujanovcu „rastura“. Sa 38 zaposlenih jedna je od najvećih u Srbiji, a njeni poslovni rezultati su izvanredni. Neki politički lideri to ne mogu da prihvate, pa su podneli zahtev za smenu  direktora Miodraga Milkovića. Tu svoju ideju sada ne mogu da realizuju jer je firma ušla u proces privatizacije. A onima koji su na nju bacili oko treba što manja cena - kaže naš izvor u Beogradu.

Bilo je potom telefonskih kontakata sa odgovarajućim resorom Ministarstva poljoprivrede i Koordinacionim telom za jug Srbije. Kako dobitak nije mali, iz lokalne samouprave su otišla i neka pisma u prestonicu. Ni jednog trenutka niko nije mogao da pretpostavi da će takav zahtev opštine, koja itekako ispunjava uslove konkursa, doživeti fijasko. On se ipak dogodio.

Samo tri dana nakon što je stigao definitivan odgovor kojim je zahtev opštine Bujanovac odbijen, jedan od političkih lidera lokalnih Srba ovako je to objasnio u telefonskom razgovoru:

- Nažalost, ovo negativno rešenje, sa ovakvim posledicama, najbolji je dokaz da su i u Bujanovcu počele da teku predizborne radnje. Kuršlus se dogodio na liniji izmedju predsednika opštine Šaipa Kamberija i njegovog zamenika Nagipa Arifija. Kamberiju bi pozitivno rešenje bile jedan od dobrih poteza da se učvrsti na vlasti. Negativan stav Ministarstva poljoprivrede ide na ruku Arifiju koji je pretendent broj 1 na mesto predsednika opštine sledećeg proleća. Njemu je negativno rešenje jak argument na osnovu koga može da kaže da Kamberi loše vodi opštinu Bujanovac.

Na molbu da objasni šta se dogodilo i zašto je u Bujanovac stigao negativan odgovor od Ministarstva poljoprivrede, predsednik opštine Šaip Kamberi je bio kratak.

- Taj posao još nije završen. Mislim da će Bujanovac za nekoliko meseci dobiti tih 250 priplodnih junica.

Njegov zamenik Nagip Arifi, ogradio se da ne zna sve detalje ovog problema, ali ono što zna objasnio je ovako:

- Propust je očigledno napravljen u Bujanovcu, dakle u lokalnoj samoupravi. Ja imam informacije da odgovor, odnosno da žalba na prvo rešenje nije bila potpuna. Izgleda Ministarstvo poljoprivrede nije bilo zadovoljno onim delom odgovora koji se odnosi na mehanizme podele krava stočarima u opštini, - kaže Arifi.

No, u međuvremenu se pojavilo još jedno prilično ubedljivo obrazloženje. Albanac iz lokalne samouprave, koji je želeo da ostane anoniman, za novine „Vranjske“ ovako komentariše ceo slučaj.

- Priča o 250 junica u Bujanovcu još je jedna priča iz serije koju vi Srbi nazivate imenom „srpska posla“. U svakoj pravno uređenoj zemlji najpre bi se lako dokazalo da je ovo tipičan politički incident, a onda bi njegovi kreatori završili iza rešetaka. Dakle, jedna uticajna politička partija, a vi vidite koja je to, ušla je u ovu priču sa osnovnim ciljem da iz celog posla izbaci Veterinarsku stanicu, jer im taj igrač smeta. Oni su u ovaj posao ušli sa logikom: nije bitno što će opština imati ogromnu štetu, bitno je da se nokautira Veterinarska Stanica - kazao nam je sagovornik i za potvrdu ovog stava uputio nas na Beograd (vidi antrfile).

Komentari

<p>Pitajte Roberta Sirtova, direktora zavoda za poljoprivredu u Vranje

<p>Zutima smeta veterinarska stanica u Bujanovac jerbo je crveni direktor, jedina stanica koja nije privatizovana, a zasto??? ako je zakon za sve stanice isti,zaso toj ne vazi i za Bujanovacku??</p>

<p>Ima rezon da je Robert umesan zbog zenu mu koja je radila u Bujanovac i zamerili se sa Miska veterinara,a Misko jak.....pa pitajte ga Roberta,on znaje celu pricu sto posto !</p>

ZutoCvece